درخواست همکاری

مرکز تحقیقات شهید قندی در هر زمان جویای نیروی انسانی علاقه‌مند به پیشرفت، همكاری گروهی، نظم در كار، جهت توسعه خود می‌باشد. ازكلیه علاقه‌مندان به همكاری در محیط كاری حرفه‌ایی و متفاوت، دعوت به عمل می‌آید، تا رزومه خود را به ایمیل مرکز تحقیقات شهید قندی seraj.kntu@gmail.com ارسال نمایند.

لازم به ذکر است رزومه ارسالی با فرمت PDF باشد.

برای همکاری به صورت کارآموز موضوع ایمیل (subject)، را “Trainee” و برای همکاری و استخدام عبارت “Cooperate” را درج نمایید.