زیر گروه طراحی و ساخت

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی LNA باند S

شرح: -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Diplexer – طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TMRX -چینش و جانمایی اجزا -طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی -ساخت و تجمیع ۴ نمونه   تصاویر/شماتیک:   این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

بیشتر بدانید ...

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی BUC باند S

شرح: طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول Power Amp -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Filter – طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TCTX -چینش و جانمایی اجزا -طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی -ساخت و تجمیع ۴ نمونه   تصاویر/شماتیک: این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

بیشتر بدانید ...

زیر گروه طراحی و ساخت

این مجموعه آمادگی دارد با توجه به تجارب گران سنگی که در زمینه ی مخابرات، مکانیک و هوا فضا دارد، با مجموعه های دیگر در حوزه طراحی، تحلیل و ساخت قطعات و دستگاه های حساس و دقیق همکاری کند.   این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

بیشتر بدانید ...