تماس با مرکز تحقیقاتی شهید قندی

تماس با ما


دفتر مرکزی

آدرس: تهران میرداماد غربی رو به روی برج اسکان پلاک ۴۷۰

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۸۴۰۶۴۱۶۳

بخش شیمی و کامپوزیت: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۲

بخش مخابرات: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۷

بخش بازرگانی: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۱

ایمیل: info@seraj-kntu.ir