آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با EBG و CLL

آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با EBG و CLL


توضیحات پروژه

پترن تشعشعی آنتن مایکرواستریپی به دلیل عدم استفاده از زمین نامحدود در عمل شاهد مقدار زیادی لوب پشتی می‌باشد که ناشی از تشعشع امواج سطحی در لبه‌های آنتن است. مسئله امواج سطحی در آنتن‌های مایکرواستریپی مسئله‌ای جدی می‌باشد. این مسئله اگرچه در آنتن‌های منفرد موجب افزایش لوب‌های پشتی می‌شود اما در آنتن‌های آرایه‌ای با ایجاد کوپلینگ متقابل به شدت خود را نشان می‌دهد. علت این مسئله کوپلینگ جریانات سطحی روی آنتن‌ها به یکدیگر است. با استفاده از ساختارهای EBG، و ساختارهای “AMC از نوع CLL” می‌توان از شدت جریانات سطحی کاسته و با استفاده از این روش به کنترل کوپلینگ متقابل بین آنتن‌ها پرداخت.

(الف)

(ب)

 

شکل ۱- (الف) نمونه‌ی ساخته شده آنتن پچ بارگذاری شده با پوشش CLL (راست)، آنتن پچ بدون بارگذاری (چپ)، پوشش AMC (شکل بالا) (ب) توزیع جریان سطحی برای هر دو حالت با بارگذاری (سمت راست) و بدون بارگذاری (سمت چپ)

بارگذاری آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با ساختارهاي CLL در واقع نوعی تزویج الکترومغناطيسي به آنتن دوقطبي مایکرواستریپی است که اين امکان را بوجود مي­آورد که اين ساختارهاي فراماده نزديک به بازوهاي آنتن دوقطبي بطور متقارن و بهينه چاپ شده و کل ساختار آنتن بدون تغيير باقي مي­ماند. يکي از ويژگي­های مهم آنتن پيشنهاد شده، اين است که آنتن دوقطبي و ساختارهاي CLL بطور مستقل و جداگانه طراحي مي­شوند.

 

 

(الف)

 

(ب)

شکل ۲- پارامترهاي اصلي طراحي (الف) آنتن دوقطبي ميکرواستريپي بارگذاري شده با CLL و (ب) نمونه ساخته شده

 

 

شکل ۳- مشخصه اندازه­گيري شده |S11| آنتن دوقطبي مايکرواستريپي کوچک شده با بارگذاري CLL. (نتايج شبيه‌سازي آنتن بارگذاري شده و آنتن بدون بارگذاری براي مقايسه گذاشته شده است).

 

 

                                                                     (الف)                                                                                               (ب)

 

شکل ۴- الگوي تشعشعي اندازه­گيري شده و نرماليزه شده آنتن دوقطبي مايکرواستريپي بارگذاري شده با ساختارهاي CLL در صفحه E در اولين فرکانس تشديد آنتن دوقطبي (۲٫۱۵GHz): (الف) نتایج شبیه‌سازی (ب) مقادیر اندازه‌گیری شده

 

 

جدول ۱- مشخصات فنی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با CLL

مشخصه

مقدار

فرکانس­های کاری آنتن

۱۵/۲ گیگاهرتز
بهره آنتن

۸/۱ دی بی

بازده تشعشعی آنتن

بیش از ۹۰ درصد

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید