کوچک‌سازی آنتن دوقطبي مايکرواستريپي با استفاده از بارگذاري با NPMS

کوچک‌سازی آنتن دوقطبي مايکرواستريپي با استفاده از بارگذاري با NPMS


توضیحات پروژه

براي پياده­سازي تئوري پيشنهادي براي کوچک­ سازي آنتن دوقطبي، براي سادگي و پايين بودن هزينه ساخت، از آنتن دوقطبي مايکرواستريپي دوطرفه استفاده شده است و از ساختار فراماده پیشنهادی جدید برای بارگذاري آنتن به صورت تزویج ضربدري استفاده شده است.

t1

کل ۱-(الف) آنتن دوقطبي مايکرواستريپي بارگذاري شده با NPMS، (ب) نمونه ساخته شده

 

t2

شکل ۲-مشخصه  (S11(dB اندازه گيري شده آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده

 

 

 

   (الف)

 

                                                                 

                                                                                                                                                             (ب)

 

شکل ۳- الگوي تشعشعي نرماليزه آنتن پيشنهادي در صفحه­ي E (الف) در فرکانس ۹۴۰MHz :: (الف) نتایج شبيه­سازي (ب) مقدار اندازه­گيري شده

 

 

 

جدول ۱۲- مشخصات فنی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با NPMS

مشخصه

مقدار

فرکانس­های کاری آنتن

۹۴۰ مگاهرتز
بهره آنتن

۶۷۹/۲- دی بی

پهنای باند

۹۶/۱۵%

بازده تشعشعی آنتن

بیش از ۹۰ درصد

 

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید