مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی سازه های مختلف کامپوزیتی و غیر کامپوزیتی تحت بارهای ارتعاشی اتفاقی برای سامانه

مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی سازه های مختلف کامپوزیتی و غیر کامپوزیتی تحت بارهای ارتعاشی اتفاقی برای سامانه


توضیحات پروژه

بارگذاری اتفاقی به عنوان یکی از عمده ­ترین بارگذاری­ هایی است که برای اغلب سازه­ هااز اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند شرایط و ارتعاشات حمل و نقل، ارتعاشات پرتابگر، ارتعاشات اتفاقی ناشی از عملکرد مکانیزم و ارتعاشات ارتفاقی صوتی که می­ تواند به اجزای دیگر منتقل شود، از نمونه ­های موارد پیش آمد بارگذاری ارتعاش اتفاقی است.

از بحرانی‌ترین بارگذاری ها برای سازه‌هایی که توسط حامل‌های زمینی جابجا می‌شوند، بارگذاری ارتعاشی ناشی از حرکت جاده ای است. در این بخش تحلیل های ارتعاش رندوم سامانه آورده شده است.

 

شکل ۱- نتایج بارگذاری ارتعاش رندوم روی بوم نگهدارنده به صورت RMS

 

 

شکل ۲- نتایج بارگذاری ارتعاش رندوم روی سازه بازتاب کننده بر حسب RMS

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید