درخواست همکاری

 

مرکز تحقیقات شهید قندی در هر زمان جویای نیروی انسانی علاقه‌مند به پیشرفت، همکاری گروهی، نظم در کار، جهت توسعه خود می‌باشد.

ازکلیه علاقه‌مندان به همکاری در محیط کاری حرفه‌ایی و متفاوت، دعوت به عمل می‌آید، تا رزومه خود را به ایمیل مرکز تحقیقات شهید قندی seraj.kntu@gmail.com ارسال نمایند.

لازم به ذکر است رزومه ارسالی با فرمت PDF باشد.

 

برای همکاری به صورت کارآموز موضوع ایمیل (subject)، را “Trainee” و برای همکاری و استخدام عبارت “Cooperate” را درج نمایید.