تماس با ما

  تماس با ما


  دفتر مرکزی

  آدرس: تهران میرداماد غربی رو به روی برج اسکان پلاک ۴۷۰

  تلفن دفتر مرکزی: ۲۸۴۲۶۵۶۱-۰۲۱

                                             ۰۲۱-۸۴۰۶۴۱۶۳

  بخش کامپوزیت: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۲

  بخش شیمی: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۳

  بخش مخابرات: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۷

  بخش بازرگانی: ۰۹۱۰۶۸۶۸۹۸۱

  ایمیل: info@seraj-kntu.ir