طراحی مکانیکی و ساخت ۲to1 Combiner رادار هواشناسی

طراحی مکانیکی و ساخت ۲to1 Combiner رادار هواشناسی


توضیحات پروژه ها

– طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ماژول ۲to1 Combiner

– ساخت، تست و تحویل یک نمونه

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها