طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی LNA باند S

طراحی مکانیکی و ساخت ماژول زمینی LNA باند S


توضیحات پروژه ها

-طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت ماژول Diplexer

– طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت باکس ماژول TMRX

-چینش و جانمایی اجزا

-طراحی و ساخت باکس آببند مقاوم به خوردگی و عوامل محیطی

-ساخت و تجمیع ۴ نمونه

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها