طراحی و ساخت استند تست و پداستال

طراحی و ساخت استند تست و پداستال


توضیحات پروژه ها

طراحی و ساخت استند تست مناسب با توجه به ویژگی‌های مذکور در طرح تست از ملزومات دستیابی به نتایج معتبر می‌باشد. این موضوع در تست‌های فضای باز مسائل خاص خود را داشته و به طور معمول نیاز به پداستال را الزامی می‌سازد. در مرکز تحقیقاتی شهید قندی تجربیات مناسبی در طراحی استند تست و پداستال با دقت‌های بالا وجود دارد که نمونه‌های آن در شکل ارائه شده است.

 

 

 

   

 

کل ۱- نمونه‌ی پداستال‌های ساخته شده

 

 

 

 

   

 

شکل ۲- سیستم تغییر موقعیت و وضعیت فید آنتن

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها