ریدومهای مخابراتی

ریدومهای مخابراتی


توضیحات پروژه ها

ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x

تولید انبوه ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x. ساخت ریدومها به عنوان تجربه ای ارزشمند در مرکز تحقیقاتی شهید قندی بوده است. ساخت ریدوم در نتیجه تلاش های انجام شده در حوزه شناسایی خواص مکانیکی و الکترومغناطیسی در این مرکز بوده است.

ریدوم های ساخته شده برای باند فرکانسی ۶ گیگاهرتز کمترین تغییر را در VSWR ایجاد نموده اند. این ریدومها قابلیت مقاومت در برابر آب و پرتوهای UVرا دارند. همچنین تمهید الزامات آب بندی به عنوان مزیت ها عملکردی این ریدوم ها است.

آشنایی با ریدوم

رادوم‌های مخابراتی با عنوان ریدوم نیز مصطلح هستند. رادومها برای حفظ کردن آنتن‌های مخابراتی در برابر شرایط محیطی مختلف استفاده می‌شوند. پوشش‌های مخابراتی علاوه بر استحکام مکانیکی باید در برابر امواج الکترومغناطیسی کمترین افت را ایجاد کنند و اصطلاحا شفاف باشند.

ساختارهای رادوم‌ها به سه فرم غالب هستند. یکپارچه و تک‌لایه، ساندویچ‌پنلی، ساختارهای بادی که با قاب‌های فلزی مهار شده باشند.

هر رادوم برای محدوده فرکانسی خاصی طراحی می‌شود و زاویه تشعشع امواج به آنتن از اهمیت بالایی برخوردار است.

تولید انبوه ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x

تولید انبوه ریدوم های مخابراتی برای باندهای فرکانسی s و x به عنوان تجربه ای ارزشمند در مرکز تحقیقاتی شهید قندی بوده است که در نتیجه تلاش های انجام شده در حوزه شناسایی خواص مکانیکی و الکترومغناطیسی این مرکز بوده است.

ریدوم های ساخته شده برای باند فرکانسی ۶ گیگاهرتز کمترین تغییر را در VSWR ایجاد نموده اند و قابلیت مقاومت در برابر آب و پرتوهای UV و همچنین تمهید الزامات آب بندی به عنوان مزیت ها عملکردی این ریدوم ها است.

آشنایی با ریدوم

رادوم‌های مخابراتی که با عنوان ریدوم نیز مصطلح هستند برای حفظ کردن آنتن‌های مخابراتی در برابر شرایط محیطی مختلف استفاده می‌شوند. پوشش‌های مخابراتی علاوه بر استحکام مکانیکی باید در برابر امواج الکترومغناطیسی کمترین افت را ایجاد کنند و اصطلاحا شفاف باشند.

ساختارهای رادوم‌ها به سه فرم غالب هستند. یکپارچه و تک‌لایه، ساندویچ‌پنلی، ساختارهای بادی که با قاب‌های فلزی مهار شده باشند.

هر رادوم برای محدوده فرکانسی خاصی طراحی می‌شود و زاویه تشعشع امواج به آنتن از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید