تحلیل اتصالات آنتن رفلکتوری سامانه ADS

تحلیل اتصالات آنتن رفلکتوری سامانه ADS


توضیحات پروژه ها

اتصالات در سازه های مختلف، خصوصا سازه‌های کامپوزیتیاز اهمیت بالایی برخوردار هستند، در این پروژه اتصالات اجزای کاامپوزیتی به صورت اینزرتی و یا چسبی در نظر گرفته شده است و انتخاب صورت گرفته با تحلیل المان محدودی تایید شده است.

 

شکل ۱- کانتور تنش برشی S12 (پاسکال) برای بحرانی ترین لایه کامپوزیتی در محل اتصال

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها