طراحی و مدلسازی سازه‌های ساندویچی آنتن خودرویی

طراحی و مدلسازی سازه‌های ساندویچی آنتن خودرویی


توضیحات پروژه ها

در فرایند طراحی سامانه، بارگذاری‌های ارتعاش رندوم، شتاب استاتیک و بارگذاری ناشیاز فشار باد مورد بررسی قرار گرفت و به کمک حل تحلیلی مقدماتی، تعداد لایه‌ها و ابعاد اولیه‌ی اجزای مختلف پیش‌بینی شد. پس از آن با انجام تحلیل‌های المان محدودی، مدل پیش‌بینی شده، نهایی گردید.

 

شکل ۱- آنالیز مودال بوم نگهدارنده کامپوزیتی

شکل ۲- تحلیل بازتاب کننده اصلی در بارگذاری شتاب ثابت

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها