تولید ریدوم های مخابراتی با کمترین افت گین و کمتریت تغییرات VSWR

تولید ریدوم های مخابراتی با کمترین افت گین و کمتریت تغییرات VSWR


توضیحات پروژه ها

تولید ریدوم های مخابراتی با کمترین افت گین و کمترین تغییرات VSWR به عنوان دانشی است که در مرکز تحقیقاتی شهید قندی رسوب کرده است. یکی از مهمترین بخش‌ های سازه های مخابراتی، پوشش های مخابراتی هستند که بیشترین محافظت را از آنتن در برابر شرایط محیطی انجام می دهد. ساخت یکنواخت پوشش های مخابراتی و در نظر گرفتن همزمان مشخصات مکانیکی و الکترومغناطیسی به عنوان بزرگترین چالشی است که برای طراحی و ساخت ریدوم های عملیاتی باید لحاظ شود.

در مرکز تحقیقاتی شهید قندی انواع مختلف ریدوم برای باندهای فرمانسی مختلف از VHF تا X ساخته شده است و امکان طراحی بهینه و انتخابی ریدوم برای انواع آنتن های مخابراتی وجود دارد.

با توجه به دیتابیسی که از مشخصات مکانیکی و الکترومغناطیسی و تاثیر فرایندهای ساخت موجود درکشور در دست تیم طراح است، قابلیت طراحی و ساخت با بالاترین کیفیت در این مرکز وجود دارد.

Radome -#Antenna- #Composites#

 

radome, antenna, composites

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها