الکترونیک

سیستم آزمایشگاهی کنترل سروموتور

سیستم سرو مکانیسم کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع مختلف به ویژه رباتیک، انواع خطوط تولید، سامانه های کنترلی موشک و هواپیما و... دارد. سیستم آزمایشگاهی کنترل سروموتور که در پژوهشکده شهید قندی طراحی و ساخته شده است شرایط لازم جهت آزمایش الگوریتم های مختلف کنترلی به ویژه در کاربردهای دقیق و حساس را فراهم می¬کند. به این ترتیب احتمال خطا در نمونه-های واقعی به حداقل کاهش می¬یابد. قطعات و مدارات این مجموعه به گونه ای پیاده سازی شده اند که...

ادامه مطلب...