تگ - Geo

طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی مکانیزم آنتن ماهواره‌ی ژئو

بسیاری از متعلقات ماهواه ها و سفینه های فضایی معمولا در حالت جمع شده در محفظه پرتاب قرار می گیرند (بیشتر…)

ادامه مطلب...

مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی سازه های مختلف کامپوزیتی و غیر کامپوزیتی تحت بارهای ارتعاشی اتفاقی برای آنتن رفلکتوری ماهواره مدار GEO

بارگذاری اتفاقی به عنوان یکی از عمده‌ترین بارگذاری‌هایی است که برای اغلب سازه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند شرایط و ارتعاشات (بیشتر…)

ادامه مطلب...

بررسی و تحلیل بارگذاری صوتی و آکوستیک روی آنتن رفلکتوری ماهواره مدار GEO

از تحلیل‌هایی که برای سازه‌های هوافضایی دارای اهمیت است، تحلیل‌های آکوستیک است. برخی سازه‌ها به علت محل قرار گیری خاص خود، (بیشتر…)

ادامه مطلب...

تحلیل ترموالاستیک آنتن رفلکتوری ماهواره مدار GEO

یکی از مهم‌ترین تحلیل‌هایی که برای سازه‌های هوافضایی اهمیت پیدا می‌کند (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی (در نرم‌افزارPATRAN/NASTRAN) و ساخت آنتن تغذیه ماهواره مدار GEO

آنتن تغذیه یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که برای مدار GEO می‌بایست الزامات فضایی خاصی را ارضا کند. در پروژه ی انجام شده (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن ماهواره مدار GEO باند Ku

در این پروژه به طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن رفلکتوری ماهواره مدار ژئو پرداخته شده است. این ماهواره‌ها معمولاً دارای (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت نمونه مهندسی بورد سیستم کنترلی آنتن ماهواره Geo

این بورد جهت کنترل وضعیت آنتن رفکتوری با دقت هزارم درجه و درصد خطای الکترونیکی تقریباً پانزده درصد با ارسال سیگنال کنترلی (بیشتر…)

ادامه مطلب...