تگ - Design

طراحی، مدلسازی و ساخت سازه های ساندویچی

Sandwich Structures Design, Modeling and Manufacturing آنتن رفلکتوری یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که در این پروژه به صورت یک سازه تمام کامپوزیتی با هسته‌ای از لانه زنبوری‌های (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی (در نرم‌افزارPATRAN/NASTRAN) و ساخت آنتن تغذیه ماهواره مدار GEO

آنتن تغذیه یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که برای مدار GEO می‌بایست الزامات فضایی خاصی را ارضا کند. در پروژه ی انجام شده (بیشتر…)

ادامه مطلب...