زیر گروه مخابرات میدان

طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور 8/1 متری ایستگاه زمینی باند S ماهواره

طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور ۱.۸ متری آنتن باند S جهت ارتباط ماهواره

سازه پشتیبان رفلکتور - طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور 1.8 متری ایستگاه زمینی باند S ماهواره سازه پشتیبان با نام سازه تقویت آنتن نیز شناخته می شود. سازه پشتیبان به عنوان ساختاری است که به صورت فلزی یا کامپوزیتی بر روی آنتنهای بشقابی فلزی و کامپوزیتی اعمال می شود. سازه پشتیبان مسئولیت حمل بار را بر عهده دارد.  

ادامه مطلب...

طراحی مکانیکی و ساخت فید آنتن زمینی باند S

شرح: -طراحی مکانیکی و طراحی فرآیند ساخت آنتن هلیکس ایستگاه زمینی باند S -ساخت، تست و تحویل 1 نمونه   تصاویر/شماتیک:

ادامه مطلب...

خدمات گروه مخابرات میدان

- طراحی، شبیه‌سازی و ساخت انواع آنتن‌ شامل: •••• هورن (ساده و شیاردار) •••• رفلکتور (فید آفست، پترن شکل داده شده، تک رفلکتوری و دو رفلکتوری) •••• مونوپل (پهن باند و بارگذاری شده) •••• مایکرواستریپ •••• متامتریال (فرامواد) •••• آرایه بازتابی •••• اسپیرال (مارپیچی) •••• فراپهن باند LPDA - طراحی وساخت انواع ادوات پسیو مایکرویوی شامل: •••• انواع موجبرهای مایکرویوی شیاردار(Corrugated Waveguide) و بدون شیار •••• انواع کوپلرها (Coupler) •••• انواع مقسم توان (Power Divider) و جمع کننده ی توان (Power Combiner) •••• انواع فیلترهای مایکرواستریپی و موجبری •••• انواع خم (Bend) •••• انواع اتصال...

ادامه مطلب...