موجبر شیاردار استوانه ای ۹۵ گیگاهرتز

موجبر شیاردار استوانه ای ۹۵ گیگاهرتز


توضیحات پروژه ها

از خطوط انتقال و موجبرها برای انتقال توان مایکروویو از نقطه ای به نقطه دیگر استفاده می شوند. در انتخاب نوعموجبر علاوه بر فرکانس کاری، توان منتقل شده توسط آن نیز بسیار مهم می باشد. بعنوان مثال، امواج توان پایین و فرکانس بالا را می توان توسط موجبرهای تک مد کوچک انتقال داد، زیرا به دلیل کم بودن توان، تلفات اهمی کم بوده و خود باعث جلوگیری از شکست الکترومغناطیسی و تلفات خط می شود. هم چنین امواج توان بالا و فرکانس پایین را نیز میتوان توسط این نوع موجبرها انتقال داد. اما برای انتقال امواج توان بالا و فرکانس بالا، باید ملاحظات خاصی را رعایت کرد و در این موارد از موجبرهای مرسوم، به دلیل تضعیف بالا، تبدیل مدها، شکست الکترومغناطیسی و دمای بالای کارکرد، نمی توان استفاده کرد. انتقال امواج فرکانس بالا و توان بالا از جمله مباحث جدید و نو در مسائل مخابراتی می باشد.
جهت انتقال چنین امواجی با توجه به توان بالای کاری، تلفات رخ داده تا حد امکان می بایست به حداقل برسد. در این موارد از موجبرهای شیاردار استوانه ای استفاده می نمایند. در موجبرهای شیاردار استوانه ای، شعاع دهانه نسبت به طول موج عدد بزرگی بوده، و مد با تلفات کم منتشر می شود .این موجبرها به عنوان خط انتقال امواج فرکانس بالا و توان بالا با تلفات کمتر از ۰۱/۰ دی بی در هر متر به اثبات رسیده است. این نوع موجبرها در پروژه های همجوشی هسته ای ، همجوشی پلاسما ، قطبش همجوشی پویا ، رزونانس مغناطیسی هسته ای و پروژه های تا فرکانس ۴۶/۰ تراهرتز استفاده می شود.
از جمله پروژه هایی که در این مرکز انجام شده است، طراحی و شبیه سازی کامل یک موجبر شیاردار استوانه ای برای فرکانس کاری ۹۵ گیگاهرتز و توان ۱۰۰ کیلووات می باشد. در شکل ۱ نمایی از این موجبر و در جدول ۱ مشخصات فنی آن نشان داده شده است.

جدول ۱-مشخصات فنی موجبر استوانه ای شیاردار
t1

t2شکل ۱-(الف) نمایی از موجبر استوانه ای شیاردار، (ب) توزیع میدان الکتریکی در داخل موجبر

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها