آنتن LPDA مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده پیشنهادی

آنتن LPDA مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده پیشنهادی


توضیحات پروژه ها

هدف از طراحی و استفاده از آنتن LPDA برای ا فزایش پهنای باند کاری آنتن و بهره آنتن معمولی است البته باید توجه کرد که الگوی تشعشعی آنتن در حالت لگاریتمی متناوب بصورت جهتی خواهد بود.

 

 

 

(الف)

 

شکل ۱- آنتن LPDA مایکرواستریپی با دو عنصر و بارگذاری شده با ساختار: (الف) نمونه ساخته شده، (ب) نمودار اندازه تلفات برگشتی (|S۱۱|) برای آنتن  فراماده (نمودار |S۱۱| آنتن LPDA مایکرواستریپی بدون بارگذاری برای مقایسه آورده شده است).

 

 

در شکل ۲ الگوهای تشعشعی آنتن LPDA مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده نشان داده شده است که حاکی از جهتی بودن آنها در صفحه E است.

 

 

                                                                                                   (الف)

 

 

 

(ب)

 

 

شکل ۲- الگوهای تشعشعی آنتن LPDA مایکرواستریپی بارگذاری شده با تک­سلول فراماده در فرکانس­های (الف) ۱.۸GHz و (ب) ۲.۶GHz

 

 

جدول ۱- مشخصات فنی آنتن LPDA مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده

مشخصه

مقدار

فرکانس­های مرکزی کاری آنتن(LPDA  (GH

 ۸/۱

۶/۲

پهنای باند آنتن (%)

۱۰

۷۵

بازده تشعشعی آنتن بیش از ۹۰ درصد

بیش از ۹۰ درصد

 

قابل درک است که بارگذاری فراماده روی آنتن LPDA علاوه بر کوچک­سازی آن، سبب افزایش پهنای باند آن در فرکانس تشدید بالا نیز شده است و این موضوع مهم در نتایج ساخت خیلی بهتر از شبیه‌سازی مشهود است.

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها