تگ - استاندارد ECSS

کنترل-کیفیت-ساندویچ-پنل-کربنی-با-تست-غیر مخرب

کنترل کیفیت ساندویچ پنل کربنی با تست غیر مخرب رادیوگرافی

کنترل کیفیت ساندویچ پنل کربنی یکی از روش های استاندارد برای ارزیابی غیر مخرب سازه های کامپوزیتی انجام تست های رادیو گرافی است. در سازه های ساندویچی مطابق با استاندارد فضایی ECSS برای ارزیابی کیفیت ساخت و چگونگی ناحیه گلدانی اتصال توکار، از تست های غیر مخرب رادیوگرافی استفاده می شود. مرکز تحقیقاتی شهید قندی با انجام تست‌های غیر مخرب روی نمونه ساخته شده خود به ارزیابی ناحیه آسیب دیده ساندویچ پنل کربنی پرداخته است. تست غیر مخرب رادیوگرافی تست بر روی ساندویچ پنل با...

ادامه مطلب...

مکانیزم غیرفعال آنتن ماهواره مدار ژئو

:Passive Mechanism برای مکانیزم محرکه طرح گسترش آنتن رفلکتوری ماهواره مدار ژئو از مکانیزم فنر و دمپر دورانی و برای مکانیزم محرکه  (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، مدلسازی و ساخت سازه های ساندویچی

Sandwich Structures Design, Modeling and Manufacturing آنتن رفلکتوری یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که در این پروژه به صورت یک سازه تمام کامپوزیتی با هسته‌ای از لانه زنبوری‌های (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی (در نرم‌افزارPATRAN/NASTRAN) و ساخت آنتن تغذیه ماهواره مدار GEO

آنتن تغذیه یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که برای مدار GEO می‌بایست الزامات فضایی خاصی را ارضا کند. در پروژه ی انجام شده (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن ماهواره مدار GEO باند Ku

در این پروژه به طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن رفلکتوری ماهواره مدار ژئو پرداخته شده است. این ماهواره‌ها معمولاً دارای (بیشتر…)

ادامه مطلب...