افزایش بهره آرایه آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده

افزایش بهره آرایه آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده

برای افزایش بهره آنتن دوقطبی می¬توان آن را آرایه کرد ولی برای کاهش تزویج متقابل بین عناصر آرایه باید فاصله عناصر آرایه کم نباشد و نیز برای پرهیز از ایجاد گلبرگ ناخواسته در الگوی تشعشعی آنتن باید فاصله بین آرایه ازحد معینی بیشتر نباشد. با بارگذاری آنتن آرایه دوقطبی با تک المان فراماده نشان داده می شود که هم آنتن در فرکانسی پایین تر از فرکانس معمول تشعشع می کند یا به عبارتی کوچک شده است و هم اینکه با بارگذاری آن با فراماده می توان عناصر آرایه را بهم نزدیک کرد بطوری که تزویج متقابل بین عناصر آرایه همچنان درحد معقولی بماند.

جدول ۱- مشخصات فنی آنتن آرایه دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده
t1
t2

شکل ۱-آرایه دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده: (الف) ساختار شبیه‌سازی شده، (ب) نمونه ساخته شده

t3
شکل ۳-نمودار پارامترهای S حاصل از شبیه‌سازی آنتن آرایه

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *