شبیه‌سازی اثر باران بر انتشار امواج الکترومغناطیس

شبیه‌سازی اثر باران بر انتشار امواج الکترومغناطیس

در این پروژه شکل هندسی قطره باران با استفاده از ضرایب تبدیل فوریه به نرم افزار اعمال شد. سپس قطرات باران به صورت آرایه در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا شرایط واقعی را شبیه سازی کنند. در نهایت با تابش امواج الکترومغناطیس، تضعیف حاصل از قطرات باران در عبور از میان قطرات باران اندازه گیری شد.

t1شکل ۱-شبیه سازی هندسه قطرات باران با قطرهای مختلف

t2شکل ۲-نمایش تضعیف توان موج عبور کرده از میان قطرات باران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *