زیرگروه طراحی و ساخت

طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور 8/1 متری ایستگاه زمینی باند S ماهواره

طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور ۱.۸ متری آنتن باند S جهت ارتباط ماهواره

سازه پشتیبان رفلکتور - طراحی و ساخت سازه پشتیبان رفلکتور 1.8 متری ایستگاه زمینی باند S ماهواره سازه پشتیبان با نام سازه تقویت آنتن نیز شناخته می شود. سازه پشتیبان به عنوان ساختاری است که به صورت فلزی یا کامپوزیتی بر روی آنتنهای بشقابی فلزی و کامپوزیتی اعمال می شود. سازه پشتیبان مسئولیت حمل بار را بر عهده دارد.  

ادامه مطلب...

طراحی، تحلیل، ساخت و مشاوره در زمینه تولید قطعات حساس مکانیکی

این مجموعه تجارب گران­سنگی در زمینه­ ی ساخت قطعات مخابراتی، مکانیک و هوا فضا دارد که نمونه هایی از آن در شکل زیر ارائه شده است. (بیشتر…)

ادامه مطلب...

اندازه‌گیری دقیق قطعات

:Metrology از فعالیت‌های انجام گرفته در گروه سازه بررسی و ارزیابی قطعات آلومینیومی و قالب‌های ساخته شده برای کار آنتن رفلکتوری کامپوزیتی است (بیشتر…)

ادامه مطلب...

فعالیت‌های نمونه‌سازی کامپوزیت ها

:Prototyping Activities برای حصول اطمینان از انتخاب فرآیند درست ساخت، به بررسی دو نمونه سازه ساندویچی کربن برای تست رخداد خوردگی گالوانیک و (بیشتر…)

ادامه مطلب...