تگ - CMM

اندازه‌گیری دقیق قطعات

:Metrology از فعالیت‌های انجام گرفته در گروه سازه بررسی و ارزیابی قطعات آلومینیومی و قالب‌های ساخته شده برای کار آنتن رفلکتوری کامپوزیتی است (بیشتر…)

ادامه مطلب...