گروه مکانیزم و کنترل

مکانیزم غیرفعال آنتن ماهواره مدار ژئو

:Passive Mechanism برای مکانیزم محرکه طرح گسترش آنتن رفلکتوری ماهواره مدار ژئو از مکانیزم فنر و دمپر دورانی و برای مکانیزم محرکه  (بیشتر…)

ادامه مطلب...

مکانیزم فعال آنتن ماهواره مدار ژئو

در برخی کاربردهای زمینی یا فضایی، آنتن بایستی قادر به گردش سریع از یک نقطه به نقطه دیگر و توقف در یک مکان مشخص (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی مکانیزم آنتن ماهواره‌ی ژئو

بسیاری از متعلقات ماهواه ها و سفینه های فضایی معمولا در حالت جمع شده در محفظه پرتاب قرار می گیرند (بیشتر…)

ادامه مطلب...