آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با EBG و CLL

آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با EBG و CLL


توضیحات پروژه ها

پترن تشعشعی آنتن مایکرواستریپی به دلیل عدم استفاده از زمین نامحدود در عمل شاهد مقدار زیادی لوب پشتی می‌باشد که ناشی از تشعشع امواج سطحی در لبه‌های آنتن است. مسئله امواج سطحی در آنتن‌های مایکرواستریپی مسئله‌ای جدی می‌باشد. این مسئله اگرچه در آنتن‌های منفرد موجب افزایش لوب‌های پشتی می‌شود اما در آنتن‌های آرایه‌ای با ایجاد کوپلینگ متقابل به شدت خود را نشان می‌دهد. علت این مسئله کوپلینگ جریانات سطحی روی آنتن‌ها به یکدیگر است. با استفاده از ساختارهای EBG، و ساختارهای “AMC از نوع CLL” می‌توان از شدت جریانات سطحی کاسته و با استفاده از این روش به کنترل کوپلینگ متقابل بین آنتن‌ها پرداخت.

(الف)

(ب)

 

شکل ۱- (الف) نمونه‌ی ساخته شده آنتن پچ بارگذاری شده با پوشش CLL (راست)، آنتن پچ بدون بارگذاری (چپ)، پوشش AMC (شکل بالا) (ب) توزیع جریان سطحی برای هر دو حالت با بارگذاری (سمت راست) و بدون بارگذاری (سمت چپ)

بارگذاری آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با ساختارهای CLL در واقع نوعی تزویج الکترومغناطیسی به آنتن دوقطبی مایکرواستریپی است که این امکان را بوجود می­آورد که این ساختارهای فراماده نزدیک به بازوهای آنتن دوقطبی بطور متقارن و بهینه چاپ شده و کل ساختار آنتن بدون تغییر باقی می­ماند. یکی از ویژگی­های مهم آنتن پیشنهاد شده، این است که آنتن دوقطبی و ساختارهای CLL بطور مستقل و جداگانه طراحی می­شوند.

 

 

(الف)

 

(ب)

شکل ۲- پارامترهای اصلی طراحی (الف) آنتن دوقطبی میکرواستریپی بارگذاری شده با CLL و (ب) نمونه ساخته شده

 

 

شکل ۳- مشخصه اندازه­گیری شده |S۱۱| آنتن دوقطبی مایکرواستریپی کوچک شده با بارگذاری CLL. (نتایج شبیه‌سازی آنتن بارگذاری شده و آنتن بدون بارگذاری برای مقایسه گذاشته شده است).

 

 

                                                                     (الف)                                                                                               (ب)

 

شکل ۴- الگوی تشعشعی اندازه­گیری شده و نرمالیزه شده آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با ساختارهای CLL در صفحه E در اولین فرکانس تشدید آنتن دوقطبی (۲.۱۵GHz): (الف) نتایج شبیه‌سازی (ب) مقادیر اندازه‌گیری شده

 

 

جدول ۱- مشخصات فنی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با CLL

مشخصه

مقدار

فرکانس­های کاری آنتن

۱۵/۲ گیگاهرتز
بهره آنتن

۸/۱ دی بی

بازده تشعشعی آنتن

بیش از ۹۰ درصد

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها