کوچک‌سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با استفاده از بارگذاری با NPMS

کوچک‌سازی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی با استفاده از بارگذاری با NPMS


توضیحات پروژه ها

برای پیاده­سازی تئوری پیشنهادی برای کوچک­ سازی آنتن دوقطبی، برای سادگی و پایین بودن هزینه ساخت، از آنتن دوقطبی مایکرواستریپی دوطرفه استفاده شده است و از ساختار فراماده پیشنهادی جدید برای بارگذاری آنتن به صورت تزویج ضربدری استفاده شده است.

t1

کل ۱-(الف) آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با NPMS، (ب) نمونه ساخته شده

 

t2

شکل ۲-مشخصه  (S۱۱(dB اندازه گیری شده آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با فراماده

 

 

 

   (الف)

 

                                                                 

                                                                                                                                                             (ب)

 

شکل ۳- الگوی تشعشعی نرمالیزه آنتن پیشنهادی در صفحه­ی E (الف) در فرکانس ۹۴۰MHz :: (الف) نتایج شبیه­سازی (ب) مقدار اندازه­گیری شده

 

 

 

جدول ۱۲- مشخصات فنی آنتن دوقطبی مایکرواستریپی بارگذاری شده با NPMS

مشخصه

مقدار

فرکانس­های کاری آنتن

۹۴۰ مگاهرتز
بهره آنتن

۶۷۹/۲- دی بی

پهنای باند

۹۶/۱۵%

بازده تشعشعی آنتن

بیش از ۹۰ درصد

 

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
جزئیات پروژه ها