تگ - Bio Modeling

طراحی، شبیه‌سازی و بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت‌های زیستی با استفاده از نرم افزار COMSOL

در این پروژه، مدل پوست و چشم انسان در نرم‌افزار مدلسازی شده و تمامی پارامترهای الکتریکی و گرمایی جمع‌آوری شده از مقالات به بافت‌های پوست (بیشتر…)

ادامه مطلب...