تگ - Composite

طراحی و تحلیل وصله‌های کامپوزیت و مدل‌سازی سازه‌های ترکدار- در بارگذاری دینامیکی (ضربه و دینامیک گذرا)

سازه‌های مختلف در دوره‌ی سرویس تحت بارگذاری‌های مختلف و متنوعی قرار می‌گیرند که باعث ایجاد ریزترک‌هایی در سازه می‌شود. (بیشتر…)

ادامه مطلب...