تگ - Control

طراحی و ساخت نمونه مهندسی بورد سیستم کنترلی آنتن ماهواره Geo

این بورد جهت کنترل وضعیت آنتن رفکتوری با دقت هزارم درجه و درصد خطای الکترونیکی تقریباً پانزده درصد با ارسال سیگنال کنترلی (بیشتر…)

ادامه مطلب...