تگ - مدار GEO

مکانیزم فعال آنتن ماهواره مدار ژئو

در برخی کاربردهای زمینی یا فضایی، آنتن بایستی قادر به گردش سریع از یک نقطه به نقطه دیگر و توقف در یک مکان مشخص (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی مکانیزم آنتن ماهواره‌ی ژئو

بسیاری از متعلقات ماهواه ها و سفینه های فضایی معمولا در حالت جمع شده در محفظه پرتاب قرار می گیرند (بیشتر…)

ادامه مطلب...

مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی سازه های مختلف کامپوزیتی و غیر کامپوزیتی تحت بارهای ارتعاشی اتفاقی برای آنتن رفلکتوری ماهواره مدار GEO

بارگذاری اتفاقی به عنوان یکی از عمده‌ترین بارگذاری‌هایی است که برای اغلب سازه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند شرایط و ارتعاشات (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی (در نرم‌افزارPATRAN/NASTRAN) و ساخت آنتن تغذیه ماهواره مدار GEO

آنتن تغذیه یکی از اجزای مهم در سیستم‌های مخابراتی است که برای مدار GEO می‌بایست الزامات فضایی خاصی را ارضا کند. در پروژه ی انجام شده (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی، شبیه‌سازی و ساخت آنتن ماهواره مدار GEO باند Ku

در این پروژه به طراحی نمونه فضایی، و طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن رفلکتوری ماهواره مدار ژئو پرداخته شده است. این ماهواره‌ها معمولاً دارای (بیشتر…)

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت نمونه مهندسی بورد سیستم کنترلی آنتن ماهواره Geo

این بورد جهت کنترل وضعیت آنتن رفکتوری با دقت هزارم درجه و درصد خطای الکترونیکی تقریباً پانزده درصد با ارسال سیگنال کنترلی (بیشتر…)

ادامه مطلب...